INAIA TONU NEI Email Banner

Read the full report in Te Reo(external link)

Read the accessible Te Reo version here(external link)

Read the full report in English(external link)

Read the accessible English version here(external link)

Read the full report - Te Reo and English(external link)

Read the media release from the report's spokespeople

Read Justice Minister Andrew Little's media release(external link)

Whakarāpopototanga Tāpae

I tahuri te hui Māori ki te āta wehe mārire i tētahi āteatanga Māori, e mōhio ai te Māori nōna katoa taua wāhi, he pai noa iho tōna noho Māori i reira. I wātea kē te hui kia kōrero a ngāi Māori mō ngā ngoikoretanga tūmau o te pūnaha whakawā, me te whakawhitiwhiti whakaaro mō tōna whakahoutanga.

Kua tata te pūnaha whakawā ki te korokoro o te Parata, inā hoki, kua eke te tokomaha o ngāi Māori kua mau i ōna mekameka ki te tino rahinga rawatanga o ngā wā katoa i te hītori o Aotearoa. He kaha kē atu te pānga o te iwi Māori e te pūnaha whakawā i tētahi atu kāhui tāngata, ahakoa tēhea, o Aotearoa.

Kei tēnei pūrongo te reo ake o te hunga i kōrero i te Hui Māori, ā, kāore he whakapai kanohi i roto te tuhinga i ā rātou kōrero ki konei, he mea kia rangona e te ao. Kāore he pokanga he hunanga rānei o ngā kōrero i tēnei pūrongo, nā reira hoki tā mātou inoi, kia puare te ngākau me te hinengaro i mua i te pānuitanga.

Mārama kehokeho ki te hunga katoa i tae ake ki te Hui Māori, ko tā te pūnaha whakawā he whakamamae i ngā whānau. Kua riro mā ngā whānau Māori hei kawe ngā taumahatanga me ngā tukunga iho o te kaikiri, o te makihuhunu, o te takakino, me te tango mana nā te pūnaha whakawā i waihanga. Nā te pūnaha anō tēnei āhua i whakapūmau i roto i ngā whakatupuranga, ā, e pērā tonu ana ināianei, 200 tau i muri mai i te hainatanga o Te Tiriti o Waitangi. Kāore te Māori i haina i Te Tiriti o Waitangi kia riro atu āna tamariki te tango e tauiwi, kia mauheretia, kia whakamamaetia tonutia rānei – me mutu rawa tēnei āhua ināianei.

I werohia te Karauna me ōna āpiha e te hunga i tae atu ki te Hui Māori, me tā ratou karanga kia rapua he tikanga whakahou i te pūnaha, hei whakamutu i te whakaititanga tūmau o te whānau, o te hapū me te iwi.

I rongo kōrero mātou mai i te hunga i tae ake, e kore e taea te pūnaha whakawā te whakahou ki te kore e aratakina aua mahi whakahou e Te Ao Māori. I puta te karanga o te hui Māori kia tahuri te Karauna ki te tuku i te mana ki te Māori, kia noho anō he kōkiri, mā te Māori hei ārahi, hei whakahou i te pūnaha whakawā. I werohia e te hunga i te hui tā rātou take kia mutu rawa te mahi takitahi a te kāwanatanga me āna āpiha i ō rātou taumaihi whāiti, tō kē tēnā, tō kē tēnā, i āna ake hiahia. Ko te karanga kia anga kē mā te kāwanatanga katoa e whakapiki te toiora o te iwi Māori me te hunga ka pāngia nei te pūnaha whakawā. Waihoki, i kī rātou kia mōhio te Kāwanatanga me ōna āpiha pūnaha whakawā, ehara i a rātou ngā pūkenga ahurea, ngā pūmanawa rānei hei whakatinana i tētahi pūnaha whakawā ka taea tēnei tatanga ki te mate nui te whakatika.

E toru ngā tohutohu matua i ara ake i ngā kōrero i te hui Māori. Ka kapi i ēnei te whakahou i ngā ritenga mō te taha mana whenua, he karanga kia tāreia he mahere whakahohoro, whakamārama hoki i ngā rerekētanga e hiahiatia ana, me te whakatū i tētahi tauira Mana Ōrite mō te noho kōtui i Aotearoa. I tua atu i tēnei, tērā anō ngā kaupapa i tautohutia e pā ana ki te waihanga, te whakapakari rānei i ngā pūmanawa hautūtanga, te whakawhanake i te tira kaimahi, ki ngā horopaki ā-ture, ā-kaupapahere hoki, ki te mahi ngātahi, me te hora i ngā ratonga.

Hei whakatinana i ēnei tohutohu, ko te karere i puta i te hunga i tae ake ki te Hui Māori, he mārama mārika: Mā te Māori e ārahi atu i tēnei wā, Ināia Tonu Nei.

Ināia Tonu Nei – now is the time. We lead, you follow

The Hui Māori created an intentional space where Māori did not have to defend being Māori. Instead, they could openly kōrero about the ongoing failure of the justice system and discuss how to lead its reformation.

The justice system is at crisis point, and this is reflected in the highest-ever numbers of Māori being caught in the justice pipeline than at any other time in the history of Aotearoa. Māori are affected by the justice system more than any other grouping of people within Aotearoa.

This report captures the raw voice of what the people said at the Hui Māori, and it attempts to let their voices be heard. This report is uncensored and should be read with an open heart and mind.

It was clear from those who attended the Hui Māori that the justice system continues to hurt whānau. Whānau Māori are having to respond to the intergenerational effects of the racism, bias, abuse and colonisation that the justice system has created, enabled and continues to deliver almost 200 years since the signing of Te Tiriti o Waitangi. Māori did not sign Te Tiriti o Waitangi for tamariki to be in care, incarcerated or continually traumatised – this must stop now.

Calls from those who attended the Hui Māori challenged the Crown and its officials directly for an enduring reform to stop the continuing degradation of whānau, hapū and iwi.

We heard from those who attended that the justice system cannot be reformed without leadership from Te Ao Māori. The Hui Māori called for the Crown to finally share power with Māori and for Māori-led responses to be central to reformation of the justice system. Those who attended called for the Government and its officials to stop working in silos and to take a whole-of-government approach to improve the wellbeing of Māori and those affected by the justice system. Further, they said that the Government and its officials must recognise they do not have the cultural capability or capacity to deliver a justice system that can respond to this crisis alone.


Three main recommendations arose from the kōrero at the Hui Māori. These cover constitutional reform, a call for a plan to accelerate and understand the change needed, and to establish a Mana Ōrite model of partnership. Further, various other themes were identified within the recommendations relating to building or improving leadership capability, workforce development, legislative and policy settings, working together and service delivery.

To enable these recommendations to happen, the message from those who attended the Hui Māori was clear: Māori must lead now, Ināia Tonu Nei.

Last modified: