INAIA TONU NEI Email Banner

Horopaki

I te hui Criminal Justice Summit i  tū i Te Whanganui ā-Tara i tērā tau, i whakaū te Minita Manatika, i a Andrew Little tana oati ki te whakamana i te whai wāhi o te iwi Māori ki te pūtake o te whakahoutanga i te manatika taihara e kawea ana e te Kāwanatanga. Neke atu i te 600 tāngata i tae atu, 200 he Māori.

Hei urupare i te korenga o ngā wāhi e rongo ai te reo ake o te iwi Māori, i karangahia e te hunga Māori o te hui rā tetahi ara hei wānanga i tā te iwi Māori whakautu ki te whakahoutanga o te Pūnaha Manatika. Nā tērā tira, i karangahia he hui Māori ā-motu. I tautoko te Minita i ēnei whakaritenga, ā, kua ū ia ki te tautoko i te whakatūnga o te hui nei. 

Nā konā, i kōwhiria ngā māngai nō ngā rohe 11 o Aotearoa whānui e te hunga i tae ki te [Hui], kia hui ki Te Puia marae i te 6 o Hepetema, 2018. Ka hua ake ko Te Ohu Whakatika (TOW) [PDF, 150 KB], ka whakamanahia kia kawea te haepāpā whakahoahoa, whakakotahi hoki i tetahi hui Māori. 

Background

At the Criminal Justice Summit held in Wellington last year, the Justice Minister Hon Andrew Little reaffirmed his commitment to ensuring that the voices of Māori are at the heart of the criminal justice reform work that the Government is undertaking. The Summit was attended by over 600 people, 200 of whom were Māori.

In response to the absence of intentional space for Māori voices, Māori attendees called for space to discuss a Māori response to the reformation of the Justice System. From that caucus, a call was made for a national hui Māori to be held. The Minister supported these actions and made a commitment to enable this hui to take place.

As a result, representatives from 11 rohe across Aotearoa were selected by those who attended the Summit to meet at Te Puea Memorial Marae on 6th September 2018. Te Ohu Whakatika (TOW) [PDF, 150 KB] was subsequently established and mandated to further design and convene a Hui Māori. 

Ariā o te hui: Ināia Tonu Nei – Koinei te wā. Ko mātou hei ārahi, ko koe hei whai.

Ko tēnei te matakīrea o te hōtaka Hui Māori, e kore e whakapāha i tā te Māori ārahi i konei. E hūnuku ai te whānau mōrehurehu ki te whānau taurikura, me mārama i te rangapū Tiriti – he hīkoitanga tēnei hui ki tērā. I ngā rā e toru o te hui, he āki i te hunga ka tae kia manahau te tāpaetanga. 

Aronga o te hui

  1. Whai wāhi, hei whakaawe hoki i te hōtaka whakahou
  2. Hei whanake, hei whakakaha i ngā honongo ki roto i Te Ao Māori
  3. Hei whanake, hei whakakaha i te haepāpā o te Rāngai Ture ki te iwi Māori
  4. He āhukahuka, he kōkiri i te wāhi hira me mau i te iwi Māori, hei waengapūtanga mō ia wāhanga o te whakahou me te panoni i te manatika.
  5. Kia rāngona ngā whakaaro me ngā kōrero e hua ai te mahi (i te Kāwanatanga) i karangahia e te iwi Māori.

Ngā hua

Whai muri i te hui Māori, ka whakaputaina he ripoata me ōna karere matua ki a Ngāi Māori. Ka tukuna pū hoki tēnei ripoata ki ngā Minita katoa e whai pānga ana ki te Rāngai Ture, ā, ka ārahi tēnei i te whānuitanga o Hāpaitia te Oranga Tangata – Safe and Effective Justice reform programme.

Hui Theme: Ināia Tonu Nei – now is the time. We lead, you follow

This theme drives the Hui Māori programme and unapologetically declares this space as Māori led.  The shift from whānau Māori who are surviving to whānau who are thriving requires the realisation of the Treaty partnership – this hui is a step towards that. Across the 3 days, attendees are encouraged to see themselves as active contributors.

 Hui purposes 

  1. Contribute to and influence the reform programme.
  2. Build and strengthen relationships within Te Ao Māori.
  3. Build and strengthen accountability of the Justice Sector with Māori.
  4. Recognise and advance the critical space Māori must hold, which is central to any justice reform and indeed transformation.
  5. Be heard in ways that lead to actions (by the Government) that Māori have called for.

Outcomes

Following the Hui Māori, a report containing the key messages of the hui will be disseminated to Ngāi Māori. This report will also be delivered directly to all Ministers relevant to the Justice Sector and will inform the wider Hāpaitia te Oranga Tangata – Safe and Effective Justice reform programme.

Last modified: